Sponsring

Hem » Privat » Vårt ansvar » Sponsring

Vi vill bidra till mer positiv energi i Tranås med omnejd, därför är sponsring en viktig del av vår marknadsföring.

Vi sponsrar i första hand sport- och kulturverksamhet samt evenemang som bidrar till att göra Tranås till en härlig stad för dig som bor här eller besöker oss. Utöver detta gör vi även en del större samarbeten när vi hittar projekt där vi ser gemensamma mål och intressen, som välgörenhetsgalan ”En kväll för laxen” med syfte att samla in pengar till den hotade östersjölaxen, eller bygget av den fina modellen av fiskvandringsvägar på Naturum Sommen.

Riktlinjer

Vid sponsring av föreningar, klubbar och organisationer gäller dessa riktlinjer:

Tranås Energis sponsring ska vara ett sätt att skapa mötesplatser och stärka företagets relation med kunder och medarbetare. Samarbetet ska gagna båda parter och därför krävs alltid en motprestation med syfte att öka kännedomen om och stärka Tranås Energis varumärke. Föreningen ska ha sin verksamhet i Tranås med omnejd.

Sponsringen ska eftersträvas att ske med en fördelning mellan områdena idrott och kultur, med tonvikt på barn- och ungdomsverksamheten. Föreningen ska ha en plan för hur man arbetar med att minska sin miljöpåverkan, eftersträva jämställdhet och motverka diskriminering och kränkande särbehandling.

Andelen av budgeten som är avsatt för sponsring är begränsad och det kommer alltid att göras ett urval av inkomna ansökningar, vilket betyder alla sökande inte kommer att få sponsring även om de uppfyller kraven. Sponsringen ska alltid regleras i ett skrivet avtal.

Tranås Energi sponsrar inte enskilda individer, en förenings enskilda lag samt föreningar och organisationer med religiös, politisk eller filosofisk inriktning.

Ansökan

Om du vill ansöka sponsring är du varmt välkommen att göra detta via formuläret nedan. Vi har nu avslutat årets ansökningsperiod och sista ansökningsdag för nästa är 31 augusti 2024. Vi får många ansökningar och kan tyvärr inte sponsra alla, så tänk på att vara noggrann i din beskrivning. Alla ansökningar behandlas samtidigt och du får svar under september.