Förnybar el

Hem » Förnybar el

Sedan 2010 kommer 100 % av den el Tranås Energi säljer till både privatpersoner och företag kommer från förnybara källor. Vi producerar dessutom förnybar el själva, med målsättningen att öka vår produktion ytterligare under de kommande åren!

Vad är förnybar el?

Förnybar el är, precis som det låter, el som produceras med förnybara källor. De tar aldrig slut, i alla fall inte på miljarder år, och avger heller inte någon koldioxid när elen produceras. Exempel på elproduktion som klassas som förnybar är vattenkraft, vindkraft och solkraft. Även el som produceras med biobränsle, som ofta består av rester från skogsindustrin, räknas som förnybar eftersom träden tar upp koldioxid medan de växer.

Motsatsen till förnybar el är el som produceras med fossila bränslen som olja, kol och gas. Dessa bränslen tar miljontals år på sig att återbildas och har nu använts så mycket att de är på väg att ta slut. Förbränning av fossila bränslen släpper också ut mängder av koldioxid, som bidrar till den globala uppvärmningen.

I Sverige kommer ca 60 % av den el vi använder från förnybara källor. Den största resterande delen kommer från kärnkraft. Kärnkraft räknas inte som en förnybar energikälla, men den är fossilfri. Här kan du läsa mer om fossilfri el.

Hur vet man att elen är förnybar?

All el som produceras matas in i elnätet som täcker hela Sverige och som dessutom är sammankopplat med flera andra länder. Därför kan man aldrig veta exakt (om du inte är mikroproducent med egna solceller på taket förstås) var just den el du får ur ditt uttag är producerad, precis som du inte kan veta vem som satt in just den sedeln som du tar ur en bankautomat. Men eftersom det finns något som heter ursprungsmärkning kan du ändå vara säker på att lika mycket förnybar el som du köper matas in från förnybara källor till nätet.

All el vi på Tranås Energi säljer är förnybar och ursprungsmärkt. Vi producerar dessutom en del av den el vi säljer själva i våra tre vattenkraftverk och i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk.

Är förnybar el bra för miljön?

All elproduktion påverkar miljön på olika sätt, även den förnybara. Det kan handla om att fiskens vandringsväg störs av ett vattenkraftverk, materialet till ett vindkraftverk eller metallerna som behövs till solpanelen. Ofta kan man i dessa sammanhang läsa begreppet grön el, som kan vara lite missvisande. Läs mer om vår syn på grön el.

Man kan säga att den enda helt miljövänliga kilowattimmen är den som inte används. Vi behöver dock el till en mängd olika saker i våra liv och då är el från förnybara källor det bästa valet!

Välj el med hänsyn till djur och natur

Vi på Tranås Energi tycker att el ska produceras med så stor hänsyn till djur och natur som möjligt. I vår egen produktion jobbar vi exempelvis med att skapa fri väg för fisken förbi våra vattenkraftverk genom att bygga fiskvägar.

Den el som Tranås Energi producerar är märkt Bra Miljöval och vår vattenkraftproduktion är dessutom diplomerad av Älvräddarna. Genom att välja el märkt Bra Miljöval kan du vara säker på att elen du köper uppfyller Naturskyddsföreningens krav vid produktionen. De innebär bland annat att

  • elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.
  • uttaget av biobränsle inte sker på bekostnad av biologisk mångfald.
  • biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.
  • fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.