Miljövänlig el & miljömärkt el

Hem » Miljövänlig el & miljömärkt el

Att välja elbolag och läsa på om olika elavtal kan kännas som en djungel av begrepp. Hur vet jag att jag väljer miljövänlig el och vad betyder miljömärkt el? Här reder vi ut vad som är vad!

Finns det miljövänlig el?

Nja. Det finns definitivt el som är bättre än annan el, men man ska vara medveten om att alla typer av elproduktion påverkar natur och miljö på något sätt, precis som allt annat som produceras i världen. Det finns heller ingen definition på vad begreppet ”miljövänlig el” innebär och man brukar därför säga att den enda el som är miljövänlig är den som inte används.

Trots detta finns det elbolag som säger att de säljer grön, ren eller miljövänlig el utan att definiera vad detta innebär. Därför är det bra att alltid ställa följdfrågan, varför är just det här elavtalet bättre för miljön än ett annat?

Förnybart och fossilfritt är två vanliga begrepp som faktiskt är konkreta. Förnybart innebär att elen produceras av källor som ständigt förnyas, som vatten- eller solkraft, och fossilfritt innebär att inga fossila källor, som olja eller kol, används i produktionen. I Sverige är mer än hälften av den el som produceras förnybar och ca 98 % är fossilfri.

Spelar det någon roll vilken el jag väljer?

Ja, absolut! Välj ett elbolag som är tydliga med vad de säljer, exempelvis el från förnybar produktion och kanske med miljömärkning. På så sätt ökar efterfrågan på den typ av el som du vill att det ska produceras mer av. På Tranås Energi tycker vi naturligtvis att du också ska satsa på ett elbolag som tar hänsyn till biologisk mångfald, eftersom denna kan påverkas väldigt mycket av just elproduktion.

Tranås Energi säljer bara förnybar el, vår egen produktion är märkt Bra Miljöval.

Vad är miljömärkt el?

När man pratar om miljömärkt el menar man att den specifika produktionen uppfyller de miljökrav som en viss märkning ställer.

Bra Miljöval, som utfärdas av Naturskyddsföreningen, är den enda oberoende miljömärkningen av el i Sverige, och dessutom den tuffaste miljömärkningen om de får säga det själva.

När du väljer el som är märkt Bra Miljöval kan du vara säker på att

  • elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.
  • uttaget av biobränsle inte sker på bekostnad av biologisk mångfald.
  • biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.
  • fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.
  • det bland annat finns krav på minimitappning förbi vattenkraftverk samt krav på att de ska vara i drifttagna innan 1 januari 1996.

Varje år kontrolleras alla företag som använder miljömärkningen. Granskningen sker av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Säljer Tranås Energi miljömärkt el?

All el Tranås Energi säljer, både till privatpersoner och till företag, är förnybar. Den el vi köper in är ursprungsmärkt, vilket gör att vi kan garantera att samma mängd som du använder har producerats förnybart. Som elbolag kan vi dock aldrig garantera att just den el du får ut från ditt uttag hemma kommer från en viss produktionstyp, eftersom all el blandas i elnätet.

Välj till el märkt Bra Miljöval

Som kund hos oss kan du alltid göra ditt elavtal ännu bättre genom att lägga till el märkt Bra Miljöval, som uppfyller Naturskyddsföreningens krav ovan, när du tecknar ditt elavtal. Antingen väljer du el märkt Bra Miljöval som vi köper in på elmarknaden eller ”Hemmagjord el”, vår egenproducerade el som både är märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna för optimalt miljöanpassad vattenkraft.

Det som kommer från vår egen produktion är alltså miljömärkt el. Produktionen sker i våra tre vattenkraftverk i Ydre samt i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Tranås och det som gör vår elproduktion unik är att vi dessutom tar största möjliga hänsyn till biologisk mångfald samt att göra ett så litet avtryck i naturen som möjligt.