De globala målen: nr 13

Hem » De globala målen: nr 13

Bekämpa klimatförändringarna

De 17 Globala målen ingår i Agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Tillsammans har de till syfte att fyra saker ska uppnås till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Mål nummer 13 syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Världens energiproducenter har ett stort ansvar när det kommer till att minska utsläppen av växthusgaser. I Sverige är drygt 98 % av den el som produceras fossilfri och ca hälften kommer från förnybara energikällor, främst från vattenkraft. När vi i Sverige producerar mer el än vi använder kan vi exportera el till våra grannländer, där det i större utsträckning fortfarande används fossila bränslen. 2019 slogs rekord då Sverige exporterade 25,8 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar)!

Detta gör Tranås Energi

Produktion av förnybar el och värme

I vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk producerar vi fjärrvärme till ca 1300 anslutningspunkter i Tranås. Detta innebär att dessa fastigheter har en förnybar uppvärmning, där produktionen uppfyller hårda miljökrav.

Vårt kraftvärmeverk producerar inte bara fjärrvärme, utan står också för den största delen av vår elproduktion. Med produktionen från våra tre vattenkraftverk inräknad producerar vi ca 38 800 MWh el under ett normalår. All vår elproduktion är märkt med Bra Miljöval.

Processvärme

Fjärrvärme har fler användningsområden än att värma fastigheter. Så kallad processvärme innebär att fjärrvärme kan ersätta olja och el som värmekälla i till exempel industrins torkugn eller flerbostadshusets tvättmaskin. Sådana åtgärder är både kostnadseffektiva och en vinst för miljön.

Infrastruktur för laddfordon

Även intresset för att köra förnybart växer, allt fler väljer el- eller hybridbil när det är dags att skaffa ny bil. För att detta ska fungera krävs möjligheter att ladda, både på hemmaplan och längs vägen.

Tranås Energi har under flera år byggt ut den publika laddinfrastrukturen i både Tranås kommun och Ydre kommun. Idag finns det många platser att ladda på, både centralt och på landsbygden.

För den som äger en laddbil är det viktigt att kunna ladda säkert och effektivt även på hemmaplan. Därför har vi tagit fram ett erbjudande på laddbox för hemmaladdning, inklusive installation.

Energitjänster för företag

Genom våra energitjänster hjälper vi företag med att energieffektivisera och på så sätt minska sin miljöpåverkan.

Fossilfria transporter 2030

Vi på Tranås Energi har under flera år jobbat för att minska andelen fossila bränslen i våra transporter och har idag flera eldrivna fordon i verksamheten. Givetvis laddas de med förnybar el. Utöver detta har vi ett avtal med en bränsleleverantör som innebär att en viss mängd förnybart bränsle (HVO fri från palmolja), motsvarande den mängd fossilt drivmedel vi använder, tillförs i systemet så att det blir balans. På så sätt reduceras vår totala mängd koldioxidutsläpp med 85 %.

Självklart finns det mer att göra och målsättningen är att ha en helt fossilfri fordonsflotta till 2030!

Detta kan du göra själv

Det finns mycket som var och en av oss kan göra för att bidra till att klimatförändringarna bekämpas. Här är en påminnelse om några av dem!

Köp bara den mat du kommer att äta

Visste du att mellan 20-50 % av all mat vi köper slängs? Planera därför vad du ska äta under veckan, gör en inköpslista och handla bara det du behöver så sparar du både pengar och utsläpp.

Minska avfallet

Produktionen av prylar, kläder och allt annat du köper orsakar stora utsläpp av växthusgaser och påverkar även miljön genom användning av stora mängder råvaror, kemikalier och vatten samt utsläpp till mark och vatten. Du kan bidra du till minskade utsläpp genom att konsumera mindre nytt och ta bättre hand om det du redan har.

Stanna på marken

Flygets klimatpåverkan är stor och för många den största källan till utsläpp. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet, det rimmar inte väl med att vi måste minska våra koldioxidutsläpp från i snitt 9 ton/person till 1 ton/person för att stoppa den globala uppvärmningen.

De globala målen nr 13: Bekämpa klimatförändringarna
Tillbaka