De globala målen: nr 7

Hem » De globala målen: nr 7

Hållbar energi för alla

De 17 Globala målen ingår i Agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Tillsammans har de till syfte att fyra saker ska uppnås till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Alla kan vi vara med och bidra till att dessa mål uppnås och som energibolag kan vi göra mycket! Vi har valt ut tre av dem, som vi har speciellt fokus på. Här berättar vi mer om dessa och tipsar även om vad du själv kan göra.

Först ut är mål nummer 7, som syftar till att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Denna tillgång är viktig för att möta utmaningar som fattigdom och klimatförändringar.

Detta gör Tranås Energi

Ett driftsäkert elnät är grundläggande för att alla ska ha tillgång till el i sina bostäder, arbetsplatser, skolor och så vidare. Tack vare att de allra största delarna av nätet i vårt område idag är vädersäkrat har vi mycket hög leveranssäkerhet.

Nästa steg är att elen som levereras ska vara hållbar. Ända sedan starten 1911 har vi producerat el genom vattenkraft. Sedan många år producerar vi även el i samband med fjärrvärmeproduktionen i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk. Totalt ger vår egen produktion ca 38 800 MWh förnybar el under ett normalår. All el vi säljer är, då även den el vi köper in på elbörsen kommer från förnybara källor.

Vi jobbar sedan flera år mot ett långsiktigt mål om att den lokala elproduktionen ska motsvara 28 % av elanvändningen i vårt nätområde år 2021. Idag är den siffran 25 %, så vi är med andra ord inte riktigt där ännu.

Under 2020 byggde vi Bredstorp Solpark som driftsattes den 1 oktober. Denna kommer nu att bidra med 1 120 MWh förnybar el varje år. Parken är andelsägd, det vill säga att både privatpersoner och företag har kunnat boka andelar och nu tar del av den el som produceras. Eftersom det finns utrymme att bygga en lika stor park till på samma plats hoppas vi på fortsatt intresse för möjligheten att äga andelar.

Läs mer om Bredstorp Solpark

Detta kan du göra själv

Egna solceller på taket

Idag kan alla som har ett lämpligt tak sätta upp egna solceller och bli elproducenter. Intresset för detta växer snabbt och antalet mikroproducenter ökar för varje år.

Tranås Energi säljer inte solpaneler för hemmabruk men samarbetar med ett flertal installatörer som gör det. Om du väljer att installera solceller via någon av dem köper vi din överskottsel till ett extra bra pris.

Läs mer om att installera solpaneler

Spara energi

Genom att spara energi räcker den till fler! Du kan till exempel

  1. välja energieffektiva vitvaror och köksmaskiner (när det är dags att köpa nytt)
  2. täta dragiga fönster med tätningslister
  3. fylla tvättmaskinen, torktumlaren och diskmaskinen när du kör dem
  4. låta tvätten lufttorka
  5. sänk värmen inne. En grad lägre minskar också uppvärmningskostnaden med 5 %.

Om de globala målen

De Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Här kan du läsa mer om de Globala målen

De globala målen nr 7 Hållbar energi för alla
Tillbaka