En investering i driftsäkerhet och miljö

Hem » En investering i driftsäkerhet och miljö

Under det senaste året har den minsta av kraftvärmeverkets biobränslepannor fått ny eldningsutrustning. Nu är projektet klart och resultatet har blivit en driftsäkrare värme- och elproduktion med lägre utsläpp.

På Tranås Energis kraftvärmeverk används tre biobränsleeldade pannor till att värma det vatten som streamas i Tranås fjärrvärmenät. Nu har den minsta av dem fått en ny förbränningsugn, bränsleinmatning och askutmatning som levererats av Jernforsen Energy.

– Den gamla ugnen började bli sliten och gick mot slutet av sin tekniska livslängd och behövde därför bytas. I samband med bytet har vi också förbättrat utsläppsvärdena i och med att vi fått en modernare förbränningsteknik, vi har alltså investerat i både driftsäkerhet och miljö, säger Johan Holm som är fjärrvärmechef på Tranås Energi.

Även arbetsmiljön har förbättrats då underhållsarbetet nu blir enklare.

– Ugnen är av samma konstruktion som den i vår stora panna. Det finns flera fördelar med det, bland annat reservdelshållning och att det är en beprövad teknik som vår personal redan har kompetens inom, säger Johan Holm.

Även den nya ugnen eldas med biobränsle, biprodukter från sågverk i närområdet, och i pannan produceras utöver värme även el märkt Bra miljöval.

Arbetet med bytet startade i augusti förra året. Under våren har den nya ugnen provkörts och i juni var det dags för drifttagning. Nu ingår den i ordinarie produktion och producerar all fjärrvärme som behövs i Tranås under juni-augusti, medan den stora pannan genomgår revision. Sedan tar den lilla pannan en paus igen, innan vintersäsongen drar i gång.


Du kanske också vill läsa om

Tillbaka