Hem » Fria vandringsvägar för Sommens öringar

Fria vandringsvägar för Sommens öringar

Hållbar energiproduktion och naturvård kan samexistera. Här kan du läsa om vårt arbete för Sommens unika öringstam och om hur vattenvägen som varit stängd för vandrande fisk i hundra år snart är helt öppen!

Med ett starkt miljöengagemang och intresse för att skydda naturen har Tranås Energi långsiktigt investerat i närområdets biologiska mångfald, inte minst öringen. Genom att eliminera vandringshinder och skapa faunapassager har detta spelat en central roll för återskapandet av det lokala avrinningsområdet, från Sommen, via Bulsjöån, ända fram till Östra och Västra Lägern. Nu är snart alla naturliga vandringsvägar i Bulsjöån öppna, det återstår bara en sista faunapassage vid kvarnen i Oppeby. All pappersexercis är snart klar med antagen produktionsstart hösten 2024. Magnus Lundberg elnätschef på Tranås Energi fyller i:

– Jag ser positivt på det här och skulle det vara så att vi får ett beslut innan nyår så kan vi starta arbetet nästa höst. En dammvall ska först byggas innan vi kan påbörja produktionen av själva omlöpet, som kommer gå under den gamla skogsvägen och vidare ner genom en trumma under bron. Omlöpet blir runt hundra meter långt när det är färdigt. Det kräver en hel del arbete och tar nog runt två månader att färdigställa.

Under september-oktober 2023 hade vi ca 400 passager genom fiskvägen i Visskvarn, främst från öring.

Sommens unika storöringbestånd

Sjön Sommen är belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland. Den bergiga terrängen har bidragit till sjöns oregelbundna morfologi med ett djup på hela 53 meter. Vetenskapliga observationer har noterat att vid optimala förhållanden har sjön ett siktdjup om hela tio meter. Sommens unika vattenkvalitet och djupförhållanden kan vara bidragande faktorer till sjöns artrikedom, där öringen och rödingen sticker ut.

Sjöns öringbestånd är känd för sin grovlek och det har genom åren fångats flera exemplar över tiokilostrecket. I sjön finns det både uppströms- och nedströmslekande öringar. Det nedströmslekande beståndet ses som mycket unikt och i Sverige, söder om Dalarna och Värmland, finns det idag bara några få nedströmslekande storöringbestånd kvar. Sommens sargade öringbestånd har historiskt fått lida på grund av dammbyggnationer och flottledsrensade lek- och uppväxtområden. Men det finns ljusglimtar.

– När vi pratar om den uppströmslekande öringen som vandrar upp i Bulsjöån så har fyra dammar belägna mellan Sommen och Lägernsjöarna historiskt satt stopp för en stor del av reproduktionen. Sommenöringen har under en lång tid haft en sparsam sträcka om 600 meter att leka på, fram till att vi byggde fiskvägen i Visskvarn, då de fick ytterligare tio kilometer att vistas på. Nu ser det ännu ljusare ut. Får vi till faunapassagen i Oppeby så får öringen hela två mil till sitt förfogande – hela vägen mellan Sommen och Lägernsjöarna. Alla sträckor är kanske inte optimala för lek men det finns gott om fina strömpartier för fisken att reproducera sig på och genom Länsstyrelsens fiskevårdsprogram som vi är med och finansierar så blir de platserna fler och fler, säger Magnus.

Fiskvägen vid Forsnäs vattenkraftstation har gjort det möjligt för öringen att vandra förbi kraftverksdammen.

Ett omfattande restaureringsarbete

Tranås Energi har i samarbete med Länsstyrelsen, kommunen och fiskevårdsområdet sett till att Bulsjöån återställs. Restaureringsarbetet innefattar inte bara eliminering av vandringshinder utan även fiskevårdsarbete som förbättrar fiskens reproduktionsmöjligheter. I Bulsjöån har stenblock återförts vilket i sin tur gynnar syresättningen av vattnet samt ger fisken skyddade ståndplatser. Lekgrus och sten har lagts ut för att stimulera till lek och skapa skyddade uppväxtplatser för ynglen. Trädplantering ökar beskuggning som skapar skydd och sänker vattentemperaturen. Magnus fortsätter:

– Det räcker inte bara att öppna upp utan det gäller att skapa förutsättningar för att öringen kommer upp och börjar leka i systemet, att det föds nya öringar som lär sig vägen tillbaka ut i sjön. Det kommer vara en utmaning och att inget som görs i en handvändning. Men om vi tittar på Svartån och alla de åtgärder vi gjort där så har det gått mycket bra. Där får de ju öring uppe i sjöarna nu förtiden, dessa öringar fanns inte där före vi öppnade upp vandringsvägen.

Med hjälp av elfiske följer man regelbundet upp hur antalet öringar utvecklas.

Hållbar energi och naturvård hand i hand

För Tranås Energi handlar det inte bara om att leverera energi. Det är också viktigt att göra det på ett hållbart sätt som tar hänsyn till den lokala miljön. Genom att bygga fria vandringsvägar kring alla våra kraftverk går vi i bräschen och påvisar att kraftbolagen själva kan vara en del av lösningen när det gäller att skydda och bevara våra värdefulla vattenmiljöer. Som tur är finns det fler som delar våra värderingar.

– Det handlar om en kollektiv insats. Länsstyrelsen, kommunen, fiskevårdsområdet och Tranås Energi riktar sina krafter mot ett gemensamt syfte. Och när vi är klara med fiskvägen i Oppeby, kommer vi ha öppnat upp en vandringsled som har varit blockerad i ett helt sekel. Vi vet också andra aktörer skapar stora förbättringar för den nedströmslekande öringen nere vid dammen i Laxberg som ligger i andra änden av sjön Sommen. Så vi kan nog säga att framtiden ser ljus ut för öringen i Sommen, avrundar Magnus.

Tillbaka