Hem » Lägre elpris i oktober

Lägre elpris i oktober

16 november, 2022

Det rörliga elpriset sjönk kraftigt i oktober och hamnade på ca en tredjedel av föregående månads pris. Det kan vi till största del tacka vädret för!

Det rörliga elpriset för Tranås Energis kunder i elområde tre och fyra blev 117,50 respektive 117,94 öre per kWh för oktober. Det är stor skillnad jämfört med de senaste månaderna, då det rörliga priset varit över 3 kronor per kWh i dessa områden.

Anledningarna till prisfallet är främst vädret som varit. Oktober blev mild både här och i resten av Europa, med regn och mycket vind, vilket innebar att vindkraften producerade för fullt och efterfrågan på el för uppvärmning blev mindre.

Just nu är gaslagren i Europa välfyllda, trots att man inte längre importerar från Ryssland, vilket också påverkar elpriset.

Svenskarna minskar sin elförbrukning

I oktober minskade elförbrukningen i Sverige med 7,6 % jämfört med föregående år, eller 6,3 % om hänsyn tas till det milda vädret (temperaturkorrigerat). Det är andra månaden i rad som förbrukningen minskat, och minskningen har dessutom accelererat från 4 % (5 % temperaturkorrigerat) förra månaden. Det minskar Sveriges importberoende och hjälper till att trycka tillbaka elpriserna.

Hur blir elpriset i vinter?

Fortfarande vet ingen hur elpriserna kommer att utveckla sig i vinter. Det hänger till stor del på hur kallt det blir, då kyla för med sig en större efterfrågan på el.

Svenska kraftnät meddelade för några veckor sedan hur det nya elstödet ska se ut. Nu är det också klart att det är Försäkringskassan som kommer att administrera utbetalningarna, men det finns i dagsläget ingen information om när stödet betalas ut.

Läs mer om elstödet

Att tänka på inför vintern

  • De effektivaste sätten att spara elkostnader hemma är oftast att sänka värmen samt minska användningen av varmvatten.
  • Om du idag får din faktura varannan månad kan du ändra till varje för att jämna ut kostnaderna, skicka ett meddelande till vår kundservice för att få hjälp med detta.
  • Kontakta oss alltid om det skulle uppstå en situation där du inte kan betala din elräkning.

Tillbaka