Hem » Minska elkostnaden med mindre säkringsstorlek

Minska elkostnaden med mindre säkringsstorlek

Har du minskat din elförbrukning hemma, till exempel genom att byta till fjärrvärme? Då kanske du även kan byta till en mindre huvudsäkring och spara in på den fasta delen av elnätskostnaden!

Storleken på din huvudsäkring avgör hur mycket el du kan använda hemma samtidigt. Om du använder många saker eller funktioner som kräver hög effekt, till exempel värmer huset med el och laddar din elbil, behöver du en högre huvudsäkring än om du har fjärrvärme och bara använder el för till exempel matlagning och belysning.

Om du har för låg säkringsstorlek finns risken för strömavbrott genom att säkringen löser ut. Att ha högre storlek än du behöver innebär att du får betala onödigt hög elnätsavgift. Eftersom den fasta delen av din elnätskostnad blir högre ju högre ampere (A) din huvudsäkring har kan det vara en idé att se över om det finns möjlighet att byta till en säkringsstorlek med en lägre ampere, speciellt om du bytt från el till fjärrvärme eller gjort större energieffektiviseringsåtgärder hemma.

De flesta privatpersoner med enbart hushållsel, det vill säga utan någon form av elvärme, värmepump eller laddbox, klarar sig med en huvudsäkring på 16 A. Du kan se storleken på din huvudsäkring under elnätskostnaderna på din elfaktura och om du är osäker på vad du behöver för storlek kan du rådfråga en elinstallatör.

Hur gör jag om jag vill ändra säkringsstorlek?

Om du vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar du en behörig elinstallatör som du kan rådgöra med och som sedan anmäler ändringen till oss och utför arbetet i din elcentral.

Tranås Energi Elnät tar inte ut någon kostnad för att minska säkringsstorleken, du betalar endast för elinstallatörens arbete. Vid höjning av säkringsstorlek tar vi ut en engångsavgift som motsvarar skillnaden mellan engångsavgifterna för den nya och gamla säkringen. Förutsatt att inte ombyggnation krävs, då får du en offert på åtgärden.

Tillbaka