Hem » Minuspriser – vad innebär det?

Minuspriser – vad innebär det?

Du kanske har hört det pratas om minuspriser på el i media, eller själv sett i olika appar att det står ett minustecken framför kostnaden per kWh. Betyder det att man kan tjäna pengar på att använda el, eller gå minus på att sälja solel? Här reder vi ut detta!

Priserna på elmarknaden styrs av tillgång och efterfrågan. El kan ännu inte lagras i stor skala, så när det produceras mycket el i förhållande till vad som behövs sjunker priset och när det produceras lite el men efterfrågan är stor stiger priset. Det sistnämnda blev vi alla varse förra vintern, när priserna under vissa timmar blev väldigt höga.

Minuspriser uppstår när det finns för mycket el i förhållande till efterfrågan. Tidigare har detta främst skett när det har blåst väldigt mycket (så att vindkraften producerat för fullt) samtidigt som det har varit varmt väder. Nu under sommaren har vi i stället sett minuspriser inträffa vid soligt väder och semestertider i industrin. Det har helt enkelt installerats väldigt mycket solceller, både i Sverige och resten av Europa, som gör att vi ibland vid dessa tillfällen fått ett elöverskott.

Vad innebär minuspriser för mig som använder el?

Har du ett elavtal med Rörligt månadspris bidrar minuspriset till att det genomsnittliga priset för månaden blir lägre. Det är svårt för dig som har månadspris att påverka hur mycket, eftersom priset du får baseras på elanvändningen i hela ditt elområde, men skulle många av våra kunder med rörligt månadspris se till att förbruka sin el under de billigaste tiderna skulle priset per kWh sjunka.

Om du har Rörligt timpris styrs din snittkostnad av hur just du använder din el och därför ska du definitivt försöka planera in den stora tvättdagen, laddning av elbilen eller andra elkrävande aktiviteter som ändå ska göras till de dagar du ser att det ska bli minuspriser. Det kommer att dra ned ditt snittpris, som alltid vid låga elpriser, men eftersom kostnaden du betalar per kWh även består av moms, energiskatt, ursprungsgarantier, elcertifikat, påslag till ditt elhandelsbolag samt överföringsavgiften till ditt nätbolag så ska det mycket till innan du faktiskt får betalt för att använda elen. Så låga minuspriser har vi hittills aldrig sett.

Med vårt avtal Schysst pris påverkas inte kostnaden i den fasta delen, men den rörliga delen (om du behöver köpa/sälja el) samt profilkostnaden kommer att bli lägre vid minuspriser. Om du har Schysst pris har du möjlighet att byta till timmätning och på så sätt kan du påverka din profilkostnad enligt samma principer som för Rörligt timpris.

Om du har ett elavtal med Fast pris påverkas du inte alls av vad som händer på elmarknaden under din avtalsperiod.

Vad innebär minuspriser för mig som har solceller?

Om du själv har solceller och säljer ditt överskott innebär minuspriser att du får betala motsvarande kostnad för att leverera din överskottsel ut på nätet. I praktiken går du dock inte med förlust per kWh eftersom du fortfarande får skattereduktion á 60 öre/kWh och nätnytta från nätägaren. Om du kan styra din egen elanvändning till ”minustider” och använda din egenproducerade el då istället för när priserna höga är det naturligtvis en fördel.

Vad händer framöver?

Det är som alltid svårt att säga hur elmarknaden kommer att utveckla sig, men eftersom solceller blir allt populärare är det till exempel en möjlighet att vi kommer se mer av minuspriser under de perioder då industrierna går på lågvarv samtidigt som det är optimala förutsättningar för solelsproduktion. Det skulle till exempel kunna innebära att batterilagring för hemmabruk kommer att utvecklas i snabbare takt. På så sätt skulle man få möjlighet att spara sin överskottsel till tider på dygnet då elen är dyrare.

Tillbaka