Nu påbörjas fjärrvärmeutbyggnad till Granelund

Hem » Nu påbörjas fjärrvärmeutbyggnad till Granelund

Inom kort påbörjar vi utbyggnaden av fjärrvärmenätet till den blivande skolan i Granelund. Under året erbjuds även befintliga fastigheter i villaområdet anslutning.

Under nästa år startar bygget av ny grundskola i Granelund och uppvärmningen av denna kommer att ske med fjärrvärme, som streamas från vårt kraftvärmeverk i Tranås. Redan i juni startar utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

– Vi kommer att börja gräva och förlägga rör från korsningen vid Åsagatan, längs Fredsgatan ned mot Spolgatan och vidare mot Norrabyvägen och platsen där skolan ska byggas, säger Roger Sandsjoe som är ansvarig för Tranås Energis fjärrvärmenät.

I samband med byggstart erbjuder vi även de som bor längs Fredsgatan att ansluta sina hus, vilket resten av fastighetsägarna i Granelund kommer att få erbjudande om under hösten.

Fjärrvärmeutbyggnad har varit på gång i området tidigare, men skjutits upp i väntan på byggnationen av skolan.

– I samband med att denna nu drar i gång har vi möjlighet att så småningom gå ut med ett anslutningserbjudande i hela Granelund, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Först i Sverige med återvunnen plast

I projektet kommer Tranås Energi för första gången så långt det är möjligt att använda fjärrvärmerör med en mantel av återvunnen plast. Det är en ny typ av rör som tillverkas i Danmark och som Tranås Energi blir först i Sverige med att använda. Varje kg plast som byts ut mot återvunnen ger en besparing på 1,6 kg koldioxid.

– Genom att använda den här typen av rör sparar vi ca 5,7 ton koldioxid på sträckan. Att på olika sätt värna om miljön och minskad klimatpåverkan är en naturlig del i vår verksamhet. Därför känns det förstås självklart att när så är möjligt använda den här typen av fjärrvärmerör, säger Niklas Johansson.

Tillbaka