Hem » Sök bidrag för energieffektivisering

Sök bidrag för energieffektivisering

Sedan den 3 juli kan du som bor i ett el- eller gasuppvärmt småhus ansöka om bidrag för vissa energieffektiveringsåtgärder. Det inkluderar bland annat fjärrvärmeanslutning och även du som anslutit ditt hus under förra vintern kan söka.

Energieffektiviseringsbidraget kan i första hand sökas för materialkostnader vid så kallade värmesystemsåtgärder i el- eller gasuppvärmt småhus, exempelvis anslutning till fjärrvärme, installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller installation av anordning för uppvärmning med biobränsle.

Så ansöker du om bidrag för värmesystemsåtgärder

För att få bidraget ska du först ansöka om det hos Boverket. Ansökan handläggs sedan av Länsstyrelsen som bestämmer om du får bidraget eller inte. När dina åtgärder hemma är färdigställda skickar du in en begäran till Boverket om att få bidraget utbetalat.

Du ska ansöka om bidraget inom fyra månader från att åtgärderna påbörjats, men även du som utfört åtgärder under perioden 8 november 2022–15 mars 2023 kan ansöka. Ansökan ska då göras inom tio månader från det att åtgärderna påbörjades.

Bidrag för klimatskärmsåtgärder

Om du får ett positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder kan du även söka bidrag för materialkostnader vid så kallade klimatskärmsåtgärder. Exempel på klimatskärmsåtgärder är

  • byte av dörrar och fönster
  • tilläggsisolering
  • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar.

Hur mycket kan jag få?

Summan av de bidragsberättigade materialkostnaderna behöver vara mer än 20 000 kronor för att du ska få bidrag. Du kan få bidrag för högst hälften av de bidragsberättigade kostnaderna, men maximalt 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Om du har frågor om bidraget vänder du dig till Länsstyrelsen i ditt län.


Läs mer om fjärrvärmeanslutning

Tillbaka