Hem » Nytt elnätspris för 2023

Nytt elnätspris för 2023

Nu är nästa års avgifter för elöverföring inom Tranås Energi Elnäts område klara och du kan se dem i tabellen nedan. Hur stor prisskillnaden blir för dig beror på vad du har för säkringsstorlek och hur stor elförbrukning du har. För en lägenhetskund (16 A) blir höjningen ca 252 kr/år, för en villakund med fjärrvärme (16 A) ca 530 kr/år och för en villakund med elvärme (25 A) ca 1240 kr/år.

De två största orsakerna till höjningen är att avgifterna som vi betalar till regionnätägaren (Vattenfall) gått upp med över 20 % samt att de höga elpriserna leder till ökade kostnader för nätförluster. Allmänna kostnadsökningar, som ökade räntekostnader och materialkostnader, påverkar också.

Elnätspriser 2023

Rörlig kostnad, elöverföring

Kostnaden för elöverföring blir 30,8 öre/kWh.

Fast kostnad, abonnemangsavgift

Mätarsäkringkr/år (inkl. moms)
16* A2 175
16 A4 363
20 A5 175
25 A6 188
35 A8 325

Så kan du påverka din elnätskostnad

Den fasta delen av din elnätskostnad styrs av storleken på din huvudsäkring. Om du bor i lägenhet kan du inte påverka denna men om du bor i villa och har energieffektiviserat mycket eller bytt från elvärme till fjärrvärme kanske det är möjligt att byta till en lägre säkringsstorlek. I så fall kontaktar du en behörig elinstallatör som du kan rådgöra med och som sedan anmäler ändringen till Tranås Energi Elnät och utför arbetet i din elcentral.

Läs mer: Minska elkostnaden med mindre säkringsstorlek

Den rörliga delen består av överföringsavgift och energiskatt. Överföringsavgiften är 30,80 öre/kWh och energiskatten för 2023 är 45 öre/kWh. Den rörliga delen kan du påverka genom att sänka din elförbrukning.

Läs mer: Hitta energitjuvarna med hjälp av klimat- och energirådgivarna

Så använder vi pengarna

Pengarna vi får in på elnätsavgiften använder vi för att skapa en trygg och säker elleverans. Under 2022 har vi bland annat

  • moderniserat fördelningsstationen i Stoeryd med en ny transformator
  • bytt ut nätstationer på grund av ålder och för ökad kapacitet
  • grävt ned ledningar och förstärkt i hög- och lågspänningsnätet
  • bytt elmätare hos ca 1 500 kunder
  • röjt ledningsgator på landsbygdsnätet för att avbrottssäkra nätet
  • bytt ut kabelskåp pga ålder eller skador som t ex påkörning

och mycket mer!

Tillbaka